Polityka prywatności

Mając na względzie poszanowanie prywatności użytkowników odwiedzających stronę internetową www.klubmaluchafasola.pl wprowadzamy niniejszą politykę prywatności:

 1. Administrator danych
  1. Administratorem danych osobowych użytkowników odwiedzających stronę internetową www.klubmaluchafasola.pl jest Wiktoria Pancerz, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 85-079 Bydgoszcz, nazywana dalej "Administratorem".
  2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych użytkowników były dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej nazywane "RODO") oraz w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych.
 2. Informacje dotyczące użytkowników
  1. Administrator przetwarza następujące informacje dotyczące użytkowników strony internetowej www.klubmaluchafasola.pl:
   1. dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez użytkowników w formularzu kontaktowym,
   2. pliki cookies.
 3. Dane osobowe wprowadzone w formularzu kontaktowym
  1. Administrator przetwarza dane osobowe udostępnione za pośrednictwem formularza kontaktowego do celów związanych z tematem i treścią wiadomości, a w szczególności do nawiązania kontaktu zwrotnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  2. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne.
 4. Udostępnianie i przekazywanie danych osobowych
  1. Dane osobowe użytkowników strony internetowej www.klubmaluchafasola.pl mogą zostać powierzone przez Administratora podmiotom
   1. świadczącym usługi serwisowe,
   2. dostarczającym hosting (serwery na których będą gromadzone pliki i dane związane z funkcjonowaniem strony internetowej www.klubmaluchafasola.pl).
  2. Powierzając dane podmiotom zewnętrznym, Administrator dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia stosowania przez podmioty przetwarzające należytego poziomu zabezpieczeń wymaganych przez stosowne przepisy i zawiera w tym celu odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych.
  3. Dane osobowe użytkowników strony internetowej www.klubmaluchafasola.pl nie będą przekazywane osobom trzecim.
 5. Czas przechowywania danych osobowych
  1. Administrator przechowuje dane osobowe użytkowników strony internetowej www.klubmaluchafasola.pl wskazane w formularzu kontaktowym wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, w szczególności do czasu nawiązania kontaktu zwrotnego, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Uprawnienia użytkownika strony internetowej www.klubmaluchafasola.pl
  1. Użytkownikowi strony internetowej www.klubmaluchafasola.pl, który przekazał swoje dane osobowe Administratorowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia danych. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych.
  2. W celu realizacji uprawnień o których mowa w ust. 1 powyżej, użytkownik strony internetowej www.klubmaluchafasola.pl powinien skontaktować się z Administratorem, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@przedszkoledoremi.pl lub listownie na adres Administratora wskazany w pkt. I ust. 1.
  3. Użytkownik strony internetowej www.klubmaluchafasola.pl, który przekazał swoje dane osobowe Administratorowi ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Pliki cookies
  1. Przy pierwszej wizycie na stronie internetowej www.klubmaluchafasola.pl użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików cookies.
  2. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej www.klubmaluchafasola.pl. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
  3. Na stronie internetowej www.klubmaluchafasola.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej, na której zostały zamieszczone,
   2. stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 8. Informacje dodatkowe
  1. Administrator może umieszczać na stronie internetowej www.klubmaluchafasola.pl odnośniki do innych stron i serwisów internetowych. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych oraz serwisów prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Administratora.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności strony internetowej www.klubmaluchafasola.pl, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu. O wszelkich zmianach Administrator będzie informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.