Administracja

Wiktoria Pancerz
Dyrektor
Michał Pancerz
Dyrektor administracyjno-finansowy
Roksana Krzyśko
Wicedyrektor

Opiekunowie

Magdalena Skowron
Opiekun
Natalia Dzieża
Opiekun
Anna Krawczyk
Opiekun
Izabela Kamińska
Opiekun
Barbara Pancerz
Asystent opiekuna