MALUCH+ 2021

W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" Klub Malucha Fasola otrzymał dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki.

Wartość otrzymanego przez nas dofinansowania na rok 2021 to 24000,00 zł.

Rodzice dziecka z końcem roku 2021 otrzymają zwrot w wysokości 80,00 zł za każdy miesiąc pobytu dziecka w naszym klubie dziecięcym.